Program CLIMB:

kontinuum uczenia się w celu poprawy leczenia spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej.

Utwórz konto

Czym jest program CLIMB?

CLIMB: KONTINUUM UCZENIA SIĘ W CELU POPRAWY LECZENIA Z ZASTOSOWANIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ

Program CLIMB został opracowany przez ekspertów w dziedzinie spastyczności

z Naukowego Komitetu Sterującego Komisji Europejskiej

w celu poprawy leczenia z zastosowaniem toksyny botulinowej w Europie poprzez wsparcie kontinuum uczenia się.

Cele, które przyświecały nam przy tworzeniu programu CLIMB:

  • wyjście naprzeciw potrzebom szkoleniowym przedstawicieli zawodów medycznych w zakresie leczenia spastyczności toksyną botulinową;dowiedz się, w jakich krajach jest dostępny program CLIMB
  • rozpoznanie niezaspokojonych potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń;
  • udostępnienie kompleksowego programu szkoleń w zakresie leczenia spastyczności toksyną botulinową;
  • ujednolicenie najlepszych praktyk w celu opracowania wspólnego programu stanowiącego międzynarodowy branżowy „złoty standard”.

Program CLIMB stworzyliśmy z myślą o przedstawicielach zawodów medycznych.

Program CLIMB stanowi odpowiedź na potrzebę wielofunkcyjnej, uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauki metodyki szkoleniowej, oferuje unikatową możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie opieki medycznej i pozwala na współpracę dotyczącą szeregu istotnych kwestii w celu rozwoju wiedzy na temat leczenia spastyczności.

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU CLIMB?

Dołączenie do programu CLIMB oznacza dostęp do platformy e-learningowej, zasobów edukacyjnych, możliwość uczestniczenia w sesjach stacjonarnych i ukończenia praktycznego szkolenia w zakresie podawania toksyny botulinowej.

Utwórz konto

Publikacja sfinansowana przez firmę Ipsen.

Firma Ipsen ma ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie neurotoksyn.1 Chęć osiągnięcia doskonałości w leczeniu spastyczności skłoniła firmę Ipsen do podjęcia współpracy ze specjalistami zajmującymi się spastycznością w celu opracowania międzynarodowej platformy współpracy naukowej, która miałaby propagować wiedzę na temat leczenia spastyczności poprzez CLIMB – kontinuum uczenia się w celu poprawy leczenia spastyczności z zastosowaniem toksyny botulinowej.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dysport®